My Dandelion Wine

ENG-version

I’m not used to life without struggles because there are always obstacles and marathons consisting of studying and of endless tasks. And what is even more challenging is being upset. Sometimes even such an anxiety that you do not want to start your day. I call this in Russian “depression” what explains depression but with less effect. I know that real depression is not about a bad mood, it is dealing with clinical mental health issues. And only doctor can help you with that problem. I hope I didn’t have it. So something like a small, not serious depression.

I don’t have any of these issues right now. They are gone. The only place where I can meet with them is a list of paper written down in my old diary. Suffers seemed to be an imprescriptible part of my days. I’m still ready for a lot of fatigue because the memories remain but no everyday life is different. Still can believe that the exams were cancelled and there is no hard-work routine to do. I’ve moved to one of the most beautiful districts of Prague. And it’s unimaginable and… what word is better to use to describe surroundings? Charming. Having a feeling that life is like ideal pictures in some magazine Even though I have sadness or difficulties, over time I get fine again.

charming (ENG)

okouzlující (CZ)

zauberhaft (GER)

пленительный (RUS)

I had three things with them I can’t be calm. First, moving to another place. I wanted to run away from the neighbourhood where I lived. As it was the second-worst dormitory in Prague after the Strahov dormitory. Second, a visa. It is what every foreigner is terrified of. Third, job. Two questions have been already crossed out in my “Most important list”.

What about job there are language barrier and coronavirus and thus a small chance to be employed this summer.

So, in that case, let’s turn summer into the real holidays or vacation. I’m such a person who adores work and wants to be a hard-worker. If weekdays have a work plan, life makes sense. I don’t like the fact that I just spend my parents’ money and do nothing that valuable. Living like a parasite, and it bothers me.

At the same time, I understand that I should use that rest to gather enough energy for the next period of life. The future will consist of lots of studying and maybe both studying and working. Like the character in “Dandelion Wine” Bradberry book was collecting flowers for wine in summer, opening then a bottle of wine with its aroma and taste return back the times of carefree and light-hearted days so I want the same. To maintain the best memories. And going back to them during my study routine in the future remember my summer 2020 and boost energy. Let past joy happen again.

Great warm evenings after hot weather, when the rays are no longer frying and you just bask in them. Walkings in the middle of Vinohrady district in this romantic Europian atmosphere. It’s enough to look out the window and that it. Such a beauty of the city is right in front of your eyes. It won’t always be that way, so I’m at the process of saving it in my memory and heart by noticing and admiring while I’m living in this part of Prague.

And one more thing. All the gardens and elements of Art Nouveau architecture near Náměstí Míru create a unique environment for man-made creations. They form a huge supply of creativity. Thank you for the offer and the best conditions, I mean the best that can become part of the writing lifestyle. Well, that’s my dream.

CZ-verze

Nemůžu si představit život bez obtížností, jsou vždycky bariery, překážky, maratony skládající z studia a z těch nekonečné úkolu. A co je ještě náročnější tak to jsou poklesy nálady. Někdy i takové spadnutí, že nechceš začínat svůj den. Tomu v ruštině řikám ‘’депресснячок’’ co znamená depresi ale menší sily. Vím, že opravdová depese nejde o špatné náladě, je to važným problémem, který je možné řešit jenom pomoci doktora. Doufám že, neměla jsem to. Takže taková malá deprese.

Nemám ted nic z toho. Jsou pryč. Jsou někdy na papíru starého deníku. Nezvykla jsem na to, že netrpím nic. Pořád jsem připravená na obrovskou únavu, protože pořád zůstávají ty vzpomínky v hlavě, ale dny probíhají úplně jinak. Zkoušky byly zrušeny, žádnou práci zatímco nemám, přestěhovala jsem se do jednoho z nejkrásnějších čtvrtě Prahy. Krásný život. I když mám smutky, nebo náročnosti, postupem času jsem zase v pořádku.

Měla jsem tři věci, co nedávali mi klid. Zaprvé, přestěhovaní, protože přestala se mi líbí minula ubytovna vůbec. Chtělo se mě utíkat z té čtvrtě, kde jsem bydlela. A byl to druhý nejhorší kolej v Praze, hůř je jenom kolej Strachov. Zadruhé, vízum. Je to, y čeho každý cizinec má hrůzu. Zatřete, práce. Dvš te otázky jsou už za mnou. A co se týká práci, tak jsou tam jazyková bariera, koronovirus a tím malá šance jí se dostat.

Takže, opravdové leto. Prázdniny nebo dovolená, cokoliv, prostě spoustu času volno. Jsem takový člověk, že chci byt dříčem. Pokud všední dny máji určitý pracovní plan, život má smysl. Nelíbí se mi ten fakt, že prostě žiju, utratím peníze rodiče a nedělám fakt nic užitečného. Jsem jako parazit, a to mě trápí.
Zároveň, chápu, že dal je ta samá práce, kterou čekám. Měla bych využit toho odpočinku, aby shromáždila dost sil pro tu práci. Jak sbírala postava “Pampeliškové víno” ty květiny pro vino v létě, pak otvírala lahev s vínem a vůně a chuť přenosili zpět časů bezstarostného užívání a prožívání prázdnin, tak i já chci stejne. Zachovat v sobě nejlepší vzpomínky. Během studia vzpomenout na moje léto 2020 a nabýt energií.

Skvěle teple večery po horké počasí, když paprsky už nepraží a ty prostě sluníš se v nich. Procházky ranní, večerní a denní uprostřed Vinohrad, v té samé atmosféře Evropy. Stačí se podívat z okna a primo před očí je nádhera. Nebude to tak vždycky, proto všímám toho, obdivují si a
A ještě jedna věc. Všechny zahradky a elementy Art Nouveau architektury v té ctvrte vedle Náměstí Míru tvoří unikátní prostředí pro člověka tvorby. Formurují obrovskou dodávku kreativity. Děkuji za nabídku a nejlepší podmínky, myslím to nejlepší, co se muže stat častí spisovatelského životní stylu. No a to je mým snem.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store